• Język Polski
  • English
Terminy stosowania SIL – Org
 
Nazwa gatunku
upraw roślinnych
SIL- Org  Dawka w l/ha Terminy stosowania SIL - Org  
I,II,III,IV… ilość i kolejność zabiegów  wg faz rozwojowych BBCH
Jabłoń Grusza 1,5-2,5 l/ha
 
I – faza „uszy myszy” - zielone listki poza pąkami (1,5 l/ha); BBCH 54
II - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (2,5 l/ha); BBCH 69
III – owoc osiąga 50% typowej wielkości (2,5 l/ha); BBCH 75    
IV,V,VI,VII, - kolejne aplikacje wraz ze wzrostem owoców, aż do dojrzewania (2,5 l/ha): BBCH 77;79;81;85
Wiśnia Czereśnia Śliwa 1,5-2,5 l/ha I - po kwitnieniu i po opadnięciu płatków (1,5 l/ha);  BBCH 70
II – owoc osiąga 60% typowej wielkości (2,5 l/ha); BBCH 76
III, IV,V,- owoc osiąga 90% typowej wielkości i kolejne aż do dojrzewania zakończyć 7 dni przed zbiorem (2,5 l/ha);  BBCH 79;81;84
Truskawka Malina Jeżyna 1,5-2,5 l/ha I – pędy osiągają 70% typowej długości, u truskawki () pęd rozłogowy
(1,5 l/ha); BBCH 37(40)
II – pąki kwiatowe zamknięte (2,5 l/ha); BBCH 51(55)
III – wzrostu 20 % owoców wytworzonych (2,5 l/ha); BBCH 72
IV – 50% wytworzonych owoców (2,5 l/ha); BBCH 75
V – 100% wytworzonych owoców i dojrzewanie (2,5 l/ha): BBCH 80
Borówka Porzeczki 1,5-2,5 l/ha I - pędy osiągają 70% typowej długości (1,5 l/ha); BBCH 37
II – widoczne pierwsze wykształcone owoce (2,5 l/ha); BBCH 71
III – 40% owoców jest wielkości docelowej (2,5 l/ha); BBCH 74,
IV - 80% owoców jest wielkości docelowej (2,5 l/ha); BBCH 78.
Kalafior, brokuł, kapusta 1,5-2,0 l/ha I – 8-10 liści właściwych (1,5 l/ha); BBCH 19
II - 10% typowej średnicy róży lub główki (2 l/ha); BBCH 41
III - 60% typowej średnicy róży lub główki (2 l/ha); BBCH 46
Cebula 1,5-2,0 l/ha I – 7-9 liści właściwych (1,5 l/ha); BBCH 18
II - 50% typowej średnicy główki cebuli (2 l/ha); BBCH 45
Burak ćwikłowy, marchew, pietruszka, seler 1,5-2,0 l/ha I – 8 liści właściwych (1,5 l/ha); BBCH 18
II - 20% typowej wielkości korzeni (2 l/ha); BBCH 42
III - 50% typowej wielkości korzeni (2 l/ha); BBCH 45
Pomidor, ogórek, papryka 1,5-2,0 l/ha I – 7 liści właściwych na pędzie głównym (1,5 l/ha); BBCH 18
II – drugi owoc na pędzie głównym osiąga wielkość docelową (2 l/ha); BBCH 72
 IV – drugi owoc na pędzie drugiego rozgałęzienia osiąga wielkość docelową (2l/h); BBCH 79(722)
V – drugi owoc na pędzie trzeciego rozgałęzienia osiąga wielkość docelową (2l/h); BBCH 79(732)
Fasola, groch 1,5-2,0 l/ha I – ponad 10 widocznych pędów bocznych przed kwitnieniem (1,5 l/ha);
BBCH 31
II – 20% strąków osiąga typową długość, (2 l/ha); BBCH 72
Burak cukrowy 1,5-2,5 l/ha I – pokrycie liśćmi 10% powierzchni gleby (1,5 l/ha); BBCH 30;
II - pokrycie liśćmi 40 % powierzchni gleby (2,5 l/ha);  BBCH 33;               
III - pokrycie liśćmi ok. 100%  powierzchni gleby (2,5 l/ha); BBCH39
IV - 60% wielkości docelowej korzenia (2,5 l/ha); BBCH 46
Ziemniak 1,5-2,0 l/ha I – pokrycie liśćmi, pędami 40% powierzchni gleby (1,5 l/ha);  (BBCH34)
II – bulwy osiągają 10% typowej masy (2 l/ha); BBCH 41
III - bulwy osiągają 80% typowej masy (2 l/ha); BBCH 48
Rzepak ozimy 1,5-2,0 l/ha I - jesienią w fazie rozety BBCH 17 (1,5 l/ha),
II – widoczne 3-cie międzywęźle pędu głównego (2 l/ha); BBCH 35
III - 30% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (2 l/ha); BBCH 73
Kukurydza 1,5-2,5 l/ha I - 8 liści właściwych BBCH 18 (2,5 l/ha)
Zboża ozime 1,5-2,0 l/ha I - jesienią – 7 liści właściwych BBCH 17 (1,5 l/ha),
II - Nabrzmiała pochwa liściowa liścia flagowego (2 l/ha); BBCH 43
 
UWAGA:  SIL - Org  z uwagi na płynność krzemu w środowisku alkalicznym,  nie może być mieszany z pestycydami i innymi nawozami dolistnymi bez wykonania wcześniejszej próby mieszalności i w przypadku niezaistnienia skutków niepożądanych, można przygotować ciecz roboczą w opryskiwaczu.                                    
 
Mieszanie SIL – Org  z CAL - Org: należy napełnić zbiornik opryskiwacza do 1/3 żądanej ilości wody i  wlać pełna dawkę CAL – Org przy włączonym mieszadle, następnie wlać wodę do 2/3 żądanej ilości wody i dodać SIL – Org, po czym należy uzupełnić roztwór wodą do żądanej ilości. Przygotowaną ciecz roboczą nanieść na rośliny zaraz po jej sporządzeniu.

Dojazd do nas