• Język Polski
 • English
RODO

Z dniem 25.05.2018r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JEZNACH” Sp.J.  Wójtówka 1, 96-500 Sochaczew, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092949,
  dla którego akta prowadzi Sąd Rejonowy  dla M.ST. Warszawy
  XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 837-15-34-935
  tel. 48 46 862 32 62, e-mail; biuro@phu-jeznach.com.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JEZNACH” Sp.J.  w następującym  celu:
 • realizacji zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  
  (zgodnie z art.6 ust.1 lit.b) RODO)
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, (np. dane zawarte
  w fakturach). Odmowa podania tych informacji skutkuje nie możnością zawarcia umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne
  do wykonania umowy łączącej, firma  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
  „JEZNACH” Sp.J. będzie przechowywać dane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych w szczególności do momentu przechowywania dokumentów księgowych.
 3. Na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania
  od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu a także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Informujemy że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez firmy trzecie
  w celach marketingowych.

Dojazd do nas