• Język Polski
  • English
HANDEL

Ważną działalnością  PHU  Jeznach  jest  handel nawozami z własnej produkcji, a także import od partnera białoruskiego peletu pozyskiwanego z odpadów drzewa.  Dodatkowo sezonowo zajmujemy się eksportem świeżych owoców i warzyw. Produktem sprzedaży jest również energia elektryczna wyprodukowana we własnej elektrowni fotowoltaicznej.

Głównymi kontrahentami na nasze produkty są kupcy z Polski, Unii Europejskiej i Państw Trzecich.
Odbiorcami naszych nawozów są partnerzy na Ukrainie w Holandii, Portugali. Aktualnie rozpoczęliśmy rejestracje nawozu STYMJOD w Wietnamie, a od 2021r w Chinach. Po uzgodnieniach z naszymi przyszłymi partnerami handlowymi w tych krajach liczymy, że będą to dobrze zapowiadające się rynki zbytu na nasze produkty.

Dojazd do nas