• Język Polski
  • English
DYFUZOR

Zdobyte doświadczenia w powstawaniu segmentowych elektrowni wiatrowych w latach 2013-2015 pozwoliły w PHU Jeznach na własne opracowanie i budowę innowacyjnego dyfuzora (zgłoszenie patentowe nr P-407921).   

Wynalazcy nowych rozwiązań w konstrukcji elektrowni wiatrowych zmierzają w kierunku podwyższenia efektywności pracy tych urządzeń. Zwiększenie sprawności elektrowni wiatrowych jest możliwe poprzez dostarczenie większej ilości wiatru, o wyższej prędkości w stosunku do prędkości panującej poza elementami wprowadzającymi strugę powietrza na łopaty wirnika.

Właściwość tę wykorzystał Adam Jeznach przy projektowaniu dyfuzora do turbin wiatrowych, urządzenia w którym kanał przepływowy maleje wraz z przekrojem poprzecznym. Zmniejszający się przekrój poprzeczny powoduje wzrost prędkości przepływu powietrza, w wyniku tego rośnie energia kinetyczna. Przedmiotowy dyfuzor jest  dedykowany dla segmentowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu. Składa się on z nieruchomych dysz wyprofilowanych o odpowiednim promieniu, ułożonych szeregowo na całym okręgu, w stosunku do osi wirnika.

Prowadzone badania doprowadziły do powstania dyfuzora o optymalnym kształcie, który znacznie zwiększa prędkość i masę powietrza doprowadzanego na łopaty wirnika. Urządzenie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego pod nr P-407921.

Dojazd do nas