• Język Polski
  • English
MAŁA ELEKTROWNIA WODNA
W latach 2007-2012 w PHU Jeznach prowadzono prace B+R
w zakresie OZE.

W ramach zrealizowanego projektu finansowanego z POIG Działanie 1.4 w laboratorium badawczym PHU Jeznach opracowano prototyp małej elektrowni wodnej z wykorzystaniem efektu Jutkina, który umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej (zgłoszenie patentowe P-403485).

Pod kierownictwem Adam Jeznacha, we własnym laboratorium, grupa naukowa opracowała projekt i zbudowano sprężarkę elektrohydrodynamiczną (EHD) i generator impulsów elektrycznych dla małej elektrowni wodnej pracującej w układzie zamkniętym.

Dojazd do nas