• Język Polski
  • English
Nano - nawóz SIL – Org
Płynny organiczno-mineralny nano-nawóz krzemowo-organiczny do stosowania dolistnego.

SIL – Org
to unikalny, płynny nano - nawóz organiczno-mineralny w formie koncentratu,  przeznaczony do stosowania dolistnego i fertygacji w uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych, w uprawie polowej i pod osłonami.

SIL – Org  wytwarzany jest w nanotechnologii w urządzeniu generującym zjawisko zimnej plazmy. Specjalnie przygotowany roztwór składa się ze skompleksowanych związków krzemu, potasu, azotu, aminokwasów i innych związków organicznych poddanych procesowi zimnej plazmy. Otrzymany unikalny koncentrat SIL - Org jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a jego składniki są łatwo dostępne dla roślin. Składniki SIL - Org  są odpowiednio skompleksowane tak, aby zwiększać stabilność konstrukcyjną roślin oraz tworzenie się mechanizmów obronnych przeciwko niekorzystnym czynnikom środowiskowym w tym odporność na choroby i szkodniki oraz tolerancje na stres wodny, zasolenie, poparzenia słoneczne, zacienianie, mróz czy wysoką temperaturę.

Zaleca się stosować SIL – Org:
- podczas intensywnego wzrostu biomasy roślin,
- w okresie niedostępności fosforu na początku okresu wegetacji,
- przed spodziewanymi przymrozkami lub długotrwałą susza
- zaraz po przekwitnieniu roślin na przemian z wapniem

Stosowanie SIL – Org  nie wywołuje żadnych niepożądanych objawów na roślinach.
 
Nano - nawóz SIL - Org<
Skład: SIL – Org
Azot N
(NO3 – NH4) % m.m
Potas
(K2O) % m.m
Krzem
(SiO2) % m.m
Węgiel organiczny
(C) % m.m
 Całkowita masa organiczna
% s.m
L-Aminokwasy
5,74 %/l 5,2 %/l 9,9 %/l 9,0 %/l 57 %/l 6,9 %/l

Dojazd do nas