• Język Polski
  • English
O NAS

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JEZNACH" Sp. J. z siedzibą w Wójtówce 1, k/Sochaczewa działa od 1991 roku. O łatwości dojazdu do naszej firmy decyduje dobra lokalizacja przy międzynarodowej trasie A2.


Spółka PHU Jeznach zajmuje się handlem, produkcją i usługami. Spółka na podstawie własnego patentu, produkuje unikalne nanonawozy do aplikacji dolistnej i fertygacji oraz posiada pierwszą w świecie elektrownię fotowoltaiczną , której moduły zbudowane są z ogniw zawierających grafen. Wytworzona energia elektryczna sprzedawana jest do uprawnionego podmiotu sieciowego. W ramach usług wynajmujemy lub dzierżawimy własne nieruchomości. Działalność handlowa ogranicza się do eksportu wyprodukowanych nawozów, a także sezonowej sprzedaży owoców i warzyw oraz importu peletu. Głównymi kontrahenci są z Unii Europejskiej i Państw Trzecich, a także partnerzy polscy.
Spółka Jeznach prowadzi dalszą działalność badawczo – wdrożeniową w zakresie produkcji
i dystrybucji nano nawozów, stymulujących wzrost i rozwój roślin. Nawozy te należą do grupy preferowanych nawozów organiczno – mineralnych. Nano nawozy produkujemy według unikalnej, własnej i opatentowanej technologii, w procesie zimnej plazmy.

W związku z postępującym ociepleniem klimatu i koniecznością ochrony środowiska, właściciele Spółki PHU Jeznach zamierzają dalej inwestować w odnawialne źródła energii, które przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Planujemy budowę kolejnej nowoczesnej instalacji PV oraz doskonalimy parametry użytkowe elektrowni wiatrowych o osi pionowej.
Główny cel ochrony środowiska, dodatkowo właściciele PHU Jeznach, chcą osiągnąć poprzez preferowanie zrównoważonej uprawy roślin z wykorzystaniem produkowanych w nano technologii przez spółkę, nawozów organiczno – mineralnych. Technologia ta pozwala zmniejszyć dotychczasowe dawki nawozów mineralnych o 30%, przy czym zwiększony jest przyrost biomasy roślin, wzrasta odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe oraz znacznie poprawia się jakość i plon płodów rolnych. Naszymi produktami nawozowymi zainteresowani są partnerzy z Ukrainy, Holandii, Portugalii, Wietnamu i Chin.

Firma PHU Jeznach realizuje wyznaczone cele z zachowaniem najwyższych standardów i wszelkich światowych nowości w zakresie swojej działalności.

Za prowadzoną działalność PHU Jeznach Sp.J. było wielokrotnie wyróżniany, m.in.: Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku 2003, Wicemistrz AGROLIGII 2003, Wzorowy Ogrodnik 2009. Od 2010 r. posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Od 2013 PHU Jeznach corocznie jest zaliczane do elitarnego klubu Gazele Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. W 2015 roku w ramach plebiscytu „Przeglądu Technicznego” wyróżniono właścicieli PHU Jeznach w Kategorii Innowacje w konkursie „Złoty Inżynier 2015r”.

Dojazd do nas