• Język Polski
  • English


PHU "JEZNACH" Sp. J.

Handel, produkcja i usługi od 1991 roku!

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"JEZNACH" Sp. J. działa od 1991 roku.

Spółka PHU Jeznach zajmuje się handlem, produkcją i usługami. W ramach usług wynajmujemy lub dzierżawimy własne nieruchomości. Działalność handlowa ogranicza się do eksportu wyprodukowanych nawozów, a także sezonowej sprzedaży owoców i warzyw oraz importu peletu. Głównymi kontrahenci są z Unii Europejskiej i Państw Trzecich, a także partnerzy polscy.

  • Spółka na podstawie własnego patentu, produkuje unikalne nanonawozy do aplikacji dolistnej i fertygacji.
  • Posiadamy pierwszą w świecie elektrownię fotowoltaiczną , której moduły zbudowane są z ogniw zawierających grafen.

Firma PHU Jeznach realizuje wyznaczone cele z zachowaniem najwyższych standardów i wszelkich światowych nowości w zakresie swojej działalności.

SIL - Org

Płynny organiczno-mineralny nano-nawóz krzemowo-organiczny do stosowania dolistnego

SIL – Org to unikalny, płynny nano - nawóz organiczno-mineralny w formie koncentratu, przeznaczony do stosowania dolistnego i fertygacji w uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych, w uprawie polowej i pod osłonami.


SIL – Org wytwarzany jest w nanotechnologii w urządzeniu generującym zjawisko zimnej plazmy. Specjalnie przygotowany roztwór składa się ze skompleksowanych związków krzemu, potasu, azotu, aminokwasów i innych związków organicznych poddanych procesowi zimnej plazmy. Otrzymany unikalny koncentrat SIL - Org jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a jego składniki są łatwo dostępne dla roślin.

Składniki SIL - Org są odpowiednio skompleksowane tak, aby zwiększać stabilność konstrukcyjną roślin oraz tworzenie się mechanizmów obronnych przeciwko niekorzystnym czynnikom środowiskowym w tym odporność na choroby i szkodniki oraz tolerancje na stres wodny, zasolenie, poparzenia słoneczne, zacienianie, mróz czy wysoką temperaturę.

CAL - Org

Płynny organiczno-mineralny nano-nawóz wapniowo -organiczny do stosowania dolistnego

CAL – Org to unikalny, płynny nano – nawóz, organiczno-mineralny w formie koncentratu, przeznaczony do stosowania dolistnego i fertygacji w uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych, w uprawie polowej i pod osłonami.

CAL – Org wytwarzany jest w nanotechnologii w urządzeniu generującym zjawisko zimnej plazmy. Specjalnie przygotowany roztwór składa się ze formułowanych związków wapnia, potasu, azotu, aminokwasów i innych związków organicznych poddanych procesowi zimnej plazmy. Otrzymany unikalny koncentrat CAL – Org jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, a jego składniki są łatwo dostępne dla roślin.

Składniki CAL – Org są odpowiednio skompleksowane tak, aby zwiększać prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz wytrzymałość i odporność na choroby oraz na stres środowiskowy związany z niedoborem wapnia, szczególnie w okresie intensywnego przyrostu owoców i organów wegetatywnych. Zaleca się stosowanie CAL – Org podczas intensywnego wzrostu biomasy roślin w tym organów wegetatywnych oraz owoców, a także w celu zabezpieczenia roślin przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, jak również w celu poprawy jędrności owoców i trwałości w okresie przechowalniczym a także w czasie transportu. Stosowanie zalecanych dawek CAL – Org nie wywołuje żadnych niepożądanych objawów na roślinach.

Dojazd do nas