• Język Polski
  • English
Korzyści stosowania STYMJOD
Korzyści stosowania STYMJOD:
  • Zwiększenie intensywnego przyrostu biomasy korzeni, łodyg i liści oraz owoców- ziarna;
  • Zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiskowe: susze, przymrozki, gradobicia;
  • Przyspiesza i poprawia regenerację roślin po wystąpieniu stresu spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także uszkodzeniami mechanicznymi;
  • Przyczynia się do zmniejszenia ilości aplikacji fungicydami.
  • Umożliwia optymalizację dawek nawozowych (zmniejszenie do 30% na podstawie analizy chemicznej gleby);
  • Skutecznie poprawia parametry jakościowe plonów w tym ich strukturę;
  • Zwiększa zawartość suchej masy płodów rolnych szczególnie części wegetatywnych  i owoców;
Dopuszcza się mieszanie STYMJOD z pestycydami pod warunkiem wcześniej przeprowadzonej próby mieszalności nie wykazującej skutków niepożądanych.
 
Uwaga 1: najlepszy efekt wzrostu wysokości i jakości plonu daje zastosowanie kwasów humusowych (Apol-Humus - wczesną wiosną) + STYMJOD
(w okresie wegetacji 2 do 4 aplikacje);
 
Uwaga 2: po zastosowaniu STYMJOD nie ma potrzeby dodatkowego stosowania innych nawozów dolistnych zawierających mikroskładniki z wyjątkiem skompleksowanych nawozów wapniowych.

Dojazd do nas