Nanotechnologia bazuje na osiągnięciach wielu dziedzin nauki, m.in. chemii, biologii, fizyki, mechaniki oraz informatyki jak również zastosowania bioinżynierii  i biomedycyny. Od czasów wizjonerów nanotechnologii R.Feynmana i K.E. Drexlera do dnia dzisiejszego, dokonania tej nauki znalazły praktyczne zastosowanie. Posługując się pojedynczymi atomami i cząsteczkami (molekułami), wynalazcy znaleźli sposób budowania dowolnych struktur materii o rozmiarach nanometrycznych tj. od 1 do 100 nm (1 nm to 109 m – miara ta odpowiada wielkości kilku atomów).

STYMJOD

stymjod_link.jpgWażnym kierunkiem działalności PHU Jeznach jest prowadzenie prac B+R od 2004r., związanych z poszukiwaniem rozwiązań dla produkcji innowacyjnych środków do produkcji roślin na podstawie osiągnięć z dziedziny nanotechnologii.
Chcesz wiedzieć więcej ? >>