firma_jeznach_mini.jpg

Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe  "JEZNACH" Sp. J.  z siedzibą
w Wójtówce 1, k/Sochaczewa działa od 1991 roku. O łatwości dojazdu do naszej firmy decyduje dobra lokalizacja przy międzynarodowej trasie A2.
Spółka Jeznach zajmuje się eksportem świeżych owoców i warzyw, produkcją  nanonawozów  oraz  wytwarzaniem  energii   elektrycznej
z Odnawialnych Źródeł Energii w oparciu m. in. o własne innowacyjne urządzenia wytwórcze.

Podstawą  działalności Spółki Jeznach jest eksport świeżych owoców
i warzyw.  Głównymi  odbiorcami  są  kontrahenci  z  Unii Europejskiej
i Państw  Trzecich.  Firma skupuje  owoce  głównie z wolnego  rynku
i dzięki posiadanemu zapleczu przechowalniczo – magazynowemu, zautomatyzowanej sortowni, firma jest w stanie oferować szeroki asortyment produktów owocowo warzywnych. Spółka współpracuje w Polsce z ok. 300 dostawcami indywidualnymi i zorganizowanymi. Firma należy do grupy największych eksporterów owoców i warzyw w kraju.

Od 2004 r. ważnym kierunkiem działalności PHU Jeznach są prace związane z poszukiwaniem sposobów produkcji innowacyjnych środków do uprawy roślin z obszaru nanotechnologii. Spółka Jeznach prowadzi  działalność  badawczo – wdrożeniową w zakresie produkcji
i   dystrybucji   nanopreparatów   stymulujących  ontogenezę  roślin.
W tym celu został opracowany preparat StymJod, który jest produkowany w procesie zimnej fuzji.


Światowe trendy wykorzystania OZE zainspirowały właścicieli PHU Jeznach do poszukiwania własnego know – how w celu wykorzystania  odnawialnych  źródeł.
Od ponad 10 lat Spółka prowadzi intensywne prace w zakresie praktycznego wykorzystania OZE. Początkowo w latach 2005 – 2006 PHU  Jeznach  prowadziła  sprzedaż  urządzeń
do produkcji biodiesla. Następnie w laboratorium badawczym PHU Jeznach  opracowano  prototyp  małej  elektrowni  wodnej
z wykorzystaniem efektu Jutkina. Urządzenie to umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej bez wchodzenia w obszar regulowany prawem wodnym i ochroną środowiska.
Szerokie zainteresowanie współwłaścicieli Spółki Jeznach elektrowniami wiatrowymi o osi pionowej, zostało uwieńczone w 2013 r., budową segmentowej siłowni wiatrowej o osi pionowej, według wynalazku  Waldemara  Piskorza,  sfinansowaną  przez PHU Jeznach.
Na bazie tych doświadczeń Adam Jeznach zaprojektował i zbudował dyfuzor powietrza. Prace badawcze i rozwojowe innowacyjnych elektrowni wiatrowych o osi pionowej wymagają odpowiednio dużych nakładów, dlatego Spółka Jeznach zamierza kontynuować ten kierunek działalności przez wspieranie własnego budżetu funduszami unijnymi.

W celu wykazania wysokich standardów działalności, PHU Jeznach otrzymała Certyfikat  nr  EMS  566994  na  potwierdzenie,  że  działa
w  oparciu  System  Zarządzania  Środowiskowego  zgodnego
z wymaganiami ISO 14001:2004 w zakresie skupu, sprzedaży, eksportu świeżych owoców i warzyw wyprodukowanych w ramach Integrowanej Uprawy i Ochrony roślin, a także wdrażaniu nowoczesnych nawozów proekologicznych.

Za prowadzoną działalność PHU Jeznach Sp.J. było wielokrotnie wyróżniany, m.in.: Finalista Konkursu Rolnik-Farmer Polski 2003, Wicemistrz AGROLIGII 2003, Wzorowy Ogrodnik 2009. Od 2010 r. posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Od 2013 PHU Jeznach corocznie jest zaliczane do elitarnego klubu Gazele Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
Hutrownia Jeznach
poprzednie poprzednie