INNOWACYJNY SYSTEM PIONOWYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

seg_tekst.png


W latach 2013-2014 PHU Jeznach finansowało i uczestniczyło w projekcie budowy  segmentowej siłowni wiatrowej o osi pionowej według patentu Waldemara Piskorza. Prace badawcze zaowocowały powstaniem segmentowej konstrukcji pionowej siłowni wiatrowej. Jest to konstrukcja całkowicie opracowana w Polsce i jako pierwsza tego typu na świecie.
Siłowniami wiatrowymi o pionowej osi obrotu zainteresowani są m.in. inwestorzy zagraniczni z Niemiec, Anglii, Rosji, a nawet Azji. Również i w Polsce jest duże zainteresowanie tego typu urządzeniami.

Podstawowe zalety opracowanej siłowni wiatrowej:

- polski patent / polska produkcja

- transport standardowymi środkami transportu drogowego
- modułowa konstrukcja, pozwalająca budować jednostki o mocy dostosowanej do potrzeb odbiorcy
- rozruch niewymagający dodatkowych silników, start przy sile wiatru 1 m/s
- praca siłowni niezależna od kierunku wiatru
- roczna efektywność pracy ok. 40%
- brak potrzeby zatrzymywania siłowni przy huraganowych wiatrach, gdyż praca możliwa przy wietrze nawet 55 m/s (200 km/h)
- moc pojedynczej turbiny waha się od 15 do 20 kW
- żywotność turbiny producent szacuje na 50 lat
- z jednego MW mocy zainstalowanej możliwa jest produkcja na poziomie 2 000 MWh/rok
- wymagany średni wiatr to ok. 4 m/s - większy zapewnia jeszcze większy zysk


- możliwość podłączania innych urządzeń odbiorczych - klimatyzacji, taśmociągów, systemów nawadniania  oraz napowietrzania i innych
- technologia przyjazna człowiekowi i środowisku. Znacznie zwiększone jest bezpieczeństwo ptaków ze względu na brak ruchomych, zewnętrznych elementów
- długa gwarancja – 10 lat i wieloletnia żywotność
- możliwość podłączenia urządzeń magazynowanie energii
- szybka realizacja, średnio od 9 do 18 miesięcy, w zależności od wymagań administracyjnych


Możliwe zastosowania:

- elektrownie osiedlowe zasilające domy jednorodzinne oraz wielorodzinne                                                   
- zasilanie zakładów produkcyjnych
- możliwy montaż na terenach po rekultywacji
- zasilanie rezerwowe w dużych zakładach
- element energetyki rozproszonej (wiele mniejszych źródeł energii)
- jako inwestycja komercyjna do odsprzedaży energii do zakładów energetycznych
- jako inwestycja grupowa (spółdzielnie)
- w wersji aluminiowej nadają się do posadowienia na statkach, budynkach biurowych, hotelach i innych obiektach o znacznej wysokości
- możliwość zastosowania jako konstrukcji przenośnych, jak również ustawienia ich w miejscach ekstremalnych wiatrów i temperatur


Zdobyte nagrody:
- nagroda Technologia Przyszłości przyznana podczas Targów Enex
w Kielcach (18.03.2014 r.) przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
- nagroda publiczności i wystawców podczas targów Public Word 2014 w kategorii Innowacyjny Produkt Targowy w Ostródzie (27.05.2014r.)
- nagroda na Targach Energetycznych w Łodzi (28.06.2014 r.) za najbardziej innowacyjny produkt
- Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na Targach Poleko 2014 w październiku 2014 r.

Segmentowa elektrownia wiatrowa
Pojedynczy segment
Pionowa elektrownia wiatrowa - widok z poziomu gruntu
Pionowa elektrownia wiatrowa
poprzednie poprzednie