Płynny organiczno-mineralny nano-nawóz do stosowania dolistnego

STYMJOD to płynny nano - nawóz organiczno-mineralny w formie koncentratu, przeznaczony do stosowania dolistnego w uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych, w uprawie polowej i pod osłonami.

STYMJOD wytwarzany jest w nanotechnologii w opatentowanym urządzeniu generującym zjawisko chłodnej plazmy, w którym roztwór specjalnie dobranych związków mineralnych i organicznych poddany jest zimnej syntezie. Otrzymany koncentrat STYMJOD jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie a jego składniki są łatwo dostępne dla roślin. STYMJOD zawiera optymalny dla roślin skład makro- i mikroskładników włącznie z aminokwasami i innymi związkami organicznymi, niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.Skład:

Azot (N) Fosfor
(P2O5)
Potas (K2O) Magnez (MgO) Siarka (SO4) Bor (B) Miedź (Cu) Żelazo (Fe) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Cynk (Zn)
6,3% 4,58% 6,42% 1,69 % 1,6 % 0,086% 0,17% 0,14% 0,16% 0,028% 0,42%
Jod (I) - 0,0025%
Kwasy humusowe - ok 3,3% C/kg
Całkowita substancja organiczna - 56,8 % (w tym aminokwasy i inne związki organiczne).Efekt stosowania:

  • Zwiększenie intensywnego przyrostu biomasy korzeni, łodyg i liści oraz owoców;
  • Zwiększenie odporności roślin na niekorzystne warunki środowiskowe: susze, przymrozki, gradobicia;
  • Przyspieszenie regeneracji po wystąpieniu stresu;
  • Umożliwienie optymalizacji dawek nawozowych (zmniejszenie do 30% wg badań);
  • Poprawienie parametrów jakościowych plonów i ich struktury


Dopuszcza się mieszanie STYMJOD z pestycydami pod warunkiem wcześniej przeprowadzonej próby mieszalności nie wykazującej skutków niepożądanych.


Uwaga 1: najlepszy efekt wzrostu wysokości i jakości plonu daje zastosowanie Apol-Humus (wczesną wiosną) + STYMJOD (w okresie wegetacji);


Uwaga 2: po zastosowaniu STYMJOD nie ma potrzeby dodatkowego stosowania innych nawozów zawierających mikroskładniki.


Terminy stosowania STYMJOD:

Rośliny jednoroczne:

- pierwsza aplikacja - w fazie zwierania międzyrzędzi;

- druga aplikacja - przed kwitnieniem dla roślin u których plonem głównym są ziarno i nasiona lub owoce Dodatkowo, po tej aplikacji można ją powtórzyć po 2-3 tyg. po kwitnieniu, w fazie intensywnego przyrostu owoców lub ziaren;


Uwaga
: dla roślin których plonem głównym są organy wegetatywne:


-
drugą aplikację dla roślin których plonem głównym są organy wegetatywne (np.: główki sałat i kapust, cebule, ziemniaki, buraki itd.), wykonać w początkowej fazie intensywnego przyrostu organu, który jest przedmiotem zbioru. Dodatkowo można powtórzyć aplikację 2-3 tyg. po poprzedniej w fazie dalszego przyrostu organu wegetatywnego.


Rośliny wieloletnie
(krzewy, rośliny sadownicze) wykonać 3 aplikacje w sezonie wegetacyjnym.


-
pierwsza aplikacja
: w momencie wytworzenia zwartej masy zielonej w rzędzie, przed kwitnieniem (np.: truskawki - Fragaria) lub na "zielony pąk" (np.: dla jabłoni, grusz itd.)


- druga aplikacja
: po kwitnieniem w początkowej fazie intensywnego przyrostu owocu;


- trzecia aplikacja
: 2-4 tygodnie po drugiej aplikacji w fazie dalszego intensywnego przyrostu owoców. Dodatkowo można powtórzyć aplikację kolejny raz na rośliny u których owoce osiągnęły 30 - 40% wielkości owocu docelowego.Zabieg opryskiwania roślin wykonać
na suche liście w godzinach porannych lub w godzinach przed wieczorowych, a także w ciągu dnia przy pochmurnej pogodzie. Nie wykonywać aplikacji STYMJOD w przypadku wysokich temperatur powietrza (>25 st. C) lub dużego usłonecznienia.Jednorazowa dawka preparatu STYMJOD:

- dla roślin jednorocznych 3-5 litrów/ha (w sezonie dwa zabiegi na liście)

- dla roślin wieloletnich 4-5 l/ha, (w sezonie trzy zabiegi na liście).

- dla upraw amatorskich stosować polewanie na rośliny: 1,5 % wodny roztwór (dawka: 1,5 l STYMJOD na 100 l wody)

Dawkę STYMJOD należy zawsze skonsultować z Przedstawicielem Producenta lub Dystrybutora, w celu jej optymalizacji dla aktualnego stanu rośliny i warunków środowiskowych


Sporządzanie cieczy roboczej:
Przed wlaniem STYMJOD do zbiornika opryskiwacza należy nawóz wymieszać w opakowaniu oryginalnym poprzez jego energiczne potrząsanie. Zbiornik opryskiwacza należy napełnić wodą w 50 % żądanej ilości cieczy roboczej. Następnie wlać odpowiednią ilość STYMJOD zgodną z powierzchnią uprawy i zalecanymi dawkami. Uzupełnić zbiornik wodą do 100 % pojemności zbiornika.


Środki ostrożności:
W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć dużą ilością wody. W przypadku zanieczyszczenia skóry gruntownie umyć mydłem pod bieżącą wodą. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.


Termin przydatności:
18 m-cy od daty produkcji.

Temperatura przechowywania: od +5 do +30 st. C


Data produkcji, termin ważności i nr serii znajdują się na opakowaniu.


Producent:
P.H.U. JEZNACH Sp. J.; www.phu-jeznach.com.pl
ico_pdf.jpg
Opis preparatu STYMJOD
ico_pdf.jpg
Znaczenie jodu dla hetero i autotrofow
ico_pdf.jpg
Prezentacja STYMJOD