W latach 2007-2012 w PHU Jeznach prowadzono prace B+R
w zakresie OZE.

W ramach zrealizowanego projektu finansowanego z POIG Działanie 1.4 w laboratorium badawczym PHU Jeznach opracowano prototyp małej elektrowni wodnej z wykorzystaniem efektu Jutkina, który umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej (zgłoszenie patentowe P-403485).

Pod kierownictwem Adam Jeznacha, we własnym laboratorium, grupa naukowa opracowała projekt i zbudowano sprężarkę elektrohydrodynamiczną (EHD) i generator impulsów elektrycznych dla małej elektrowni wodnej pracującej w układzie zamkniętym.

ico_pdf.jpg

Zdjęcia chłodnej plazmy w badaniach nad Małą Elektrownią Wodną (PDF 2 MB)
ico_pdf.jpg

Schemat ideowy  Małej Elektrowni Wodnej (PDF 30 kB)


sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
sprężarka elektrohydrodynamiczna
poprzednie poprzednie